Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Projekt „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach” · 03-09-2013 W dniach 29 – 30 sierpnia br. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu – szkoleniu nr 1, inaugurującym etap wdrożeniowy projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Projekt stawa sobie za cel rozwój kompetencji gimnazjalistów związanych ze stosowaniem zintegrowanej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych – przez wdrożenie w 16. gimnazjach 4. innowacyjnych programów kształcenia dla 400 uczniów i 64 nauczycieli w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do sierpnia 2015 r.

Etapy realizacji:

FAZA I – opracowanie 4. programów nauczania nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) w gimnazjum z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-komunikacyjnych, a następnie testowanie programów na zajęciach pozalekcyjnych w 4. gimnazjach dla 40 uczniów i uczennic. Pilotaż, obejmujący realizację wybranych, wstępnie opracowanych zagadnień programowych, w warunkach symulacyjnych (w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych) posłuży zebraniu programowego know-how, niezbędnego dla stworzenia zestawu całościowych programów nauczania.

Tematyka cykli:
I.    SUBSTANCJE „Woda - pospolita niezwykłość”
II.    ORGANIZMY „Cegiełki życia - od węgla do białka”
III.    PROCESY „Wszechobecna energia”
IV.    MIEJSCA „Krajobrazy mojego regionu – materia, energia, życie”


FAZA II – realizacja regularnych zajęć lekcyjnych (rok szkolny 2013/2014 klasa I, rok szkolny 2014/2014 kontynuacja w klasie II, następnie samodzielna realizacja w klasie III) w oparciu o opracowane ostateczne, pełne wersje programów nauczania, uwzględniające ewentualne specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 16. gimnazjów z całej Polski. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, zapoznanie gimnazjalistów z procedurą badawczą – w trakcie konkursów na najlepsze projekty edukacyjne i interdyscyplinarnej wyprawy („zielonej szkoły”).

Udział w Fazie I i II jest od siebie niezależny. Szkoła, która wzięła udział w testowaniu programów może (ale nie musi) wziąć udział w fazie wdrożeniowej, a brak udziału w Fazie I nie stanowi przeszkody dla przystąpienia do Fazy II.


Strona internetowa projektu: http://4odslony.pl