Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.RODO - Ochrona danych osobowych · 25-05-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W GALEWICACH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach:

1. Administratorem danych osobowych jest Gimnazjum jest  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 22 (nr tel.: 62 7838293, adres e-mail: gimgalew@poczta.onet.pl).

2. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 7838626, kom. 514 953 731, poprzez email: k.owczarek@galewice.pl

3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach może przetwarzać dane osobowe w celu:

· obsługi procesu rekrutacji;

· obsługi procesu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych

· obsługi spraw pracowniczych;

· realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;

· realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;

· dostarczania do szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

· udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, danych osobowych, Rodzicowi ucznia (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach

.Dyżur nauczycieli · 21-05-2018 INFORMACJA DLA RODZICÓW

28 maja br. (poniedziałek) w godz. 16.00 - 16.30 będzie miał miejsce dyżur nauczycieli. 

Serdecznie zapraszamy!
.Międzywywiadówka klas II - III · 05-04-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 9.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 16-01-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 24.01.2018 r. (środa) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 18-10-2017 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 30.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy..WERNISAŻ II REGIONALNEJ WYSTAWY FOTOGRAFÓW ORAZ FINAŁ KONKURSU MOJE MIEJSCE - MÓJ CZAS · 18-10-2017

W dniu 15.10.2017r. podczas Wernisażu II Regionalnej Wystawy Fotografów w ratuszu ostrzeszowskim, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla młodzieży pt. ,,Moje Miejsce - Mój Czas”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły oraz jeden z absolwentów (Maciej Standziak), który za zdjęcie pt. "Wielkanocny poranek 2016" zdobył III miejsce. Julia Kubiś - uczennica klasy 3a w tej samej kategorii wiekowej zajęła II miejsce, natomiast zdjęcia Olimpii Rosińskiej (kl.3b), Weroniki Pawlak(kl.3b) oraz Michała Pietrzaka (kl.3a) zostały nagrodzone wyróżnieniami.

Podczas samej wystawy mogliśmy podziwiać wiele niesamowitych dzieł, porozmawiać i posłuchać rad od profesjonalnych fotografów i osób pasjonujących się fotografią na co dzień. Otrzymaliśmy również wiele pochwał i gratulacji ze strony jurorów oraz innych uczestników konkursu, za efekty swojej pracy i osiągnięcia. Konkurs okazał się szeroko upubliczniony w lokalnych mediach, zaś Julia Kubiś została poproszona o udzielenie krótkiego wywiadu dotyczącego jej pracy oraz jej przygody z fotografią. Całe wydarzenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Podczas podróży do Ostrzeszowa oraz przy całym wydarzeniu towarzyszył nam p. Rafał Dąbik, który zachęcił nas do wzięcia udziału w konkursie oraz pomagał w wyborze zdjęć.

Byliśmy dumni, że mogliśmy reprezentować naszą szkołę w tak poważnym konkursie, rozsławiając jej imię poza granice województwa łódzkiego. Wróciliśmy do domu pełni motywacji i nowych doświadczeń.

Olimpia Rosińska

 

 

Protokół Jury:

Jury w składzie:

Piotr Chojnacki, Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna - przewodniczący, Mirosława Rzepecka

po obejrzeniu 80 prac 26 autorów postanowiło przyznać:

 

I kategoria — Szkoły podstawowe

I nagroda

Piotrek Kosmala - Taki mały, taki duży, może świętym być — reportaż z Odpustu św. Rocha w Mikstacie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, kl. VI B

II nagroda

Michalina Skorupska - Zestaw Ślady i zestaw Awers-rewers
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. V B

III nagroda

Julia Zaremba - Muszkieterowie
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VII D Wyróżnienia

Wiktoria Kuc - Autostopem w świat
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Nikola Nowak - Uroki lata
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Julia Rybka - Wulkan
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI B

II kategoria - Gimnazja i szkoły średnie

I nagroda

Amelia Dolata - Okno pokoju
LO ZS nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, kl. III B

II nagroda

Julia Kubiś - Przydrożne drzewo
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

III nagroda

Maciej Standziak - Wielkanocny poranek
Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, kl. I Wyróżnienia

Wyróżnienia

Weronika Pawlak - Wróbelek
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Michał Pietrzak - Runo leśne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Olimpia Rosińska - Plaża
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Ostrzeszów, 15.10.2017 r.

Andrzej Rutyna - przewodniczący Jury

.16 października - 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża · 16-10-2017

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.niedziela.pl/artykul/31688/Utrwalanie-dziedzictwa-sw-Jana-Pawla-II
.Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 · 21-09-2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

  • 2 i 3 listopada 2017r.
  • 18,19,20  kwietnia 2018r. - egzamin gimnazjalny
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r.
  • 1 czerwca 2018r.

Wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

.Konkurs z okazji obchodów Roku Władysława Reymonta w Województwie Łódzkim na prezentację multimedialną · 14-09-2017 .Ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018 · 09-09-2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniów będzie ubezpieczać, podobnie jak w roku minionym  Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.


.Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 · 05-09-2017 3. września w poniedziek o godz. 8.00 Mszą Św. celebrowaną przez proboszcza parafii p. w. Najświętszego serca Pana Jezusa w Galewicach Ks. Kanonika Romana Durczyńskiego dzieci, młodzież, nauczyciele i licznie przybyli rodzice rozpoczęli nadchodzący rok szkolny.

Po Mszy Św. młodzież udała się na uroczysty apel. W murach gimnazjum serdecznie powitał wszystkich zebranych pan dyrektor mgr Piotr Mazurek, życzył wszystkim owocnej pracy i wyjątkowych osiągnięć w nadchodzącym roku szkolnym.


Na zakończenie wychowawcy wraz z młodzieżą udali się do klas, by szczegółowo omówić organizację rozpoczętego nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej
.Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018 · 31-08-2017 .ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH · 30-08-2017

Miejscowość

Godz. odjazdu

Galewice

645

Kużaj

648

Głaz

650

Foluszczyki

700

Zataje

710

Biadaszki

715

Brzózki

720

Ostrówek

725

Rybka

735

Przybyłów

738

Ostrówek

740

Galewice

750

 

 

 

 

 

 

Galewice

750

Kolonia Osiek

755

Osiek II

800

Osiek III

802

Osiek Ośr. Zdr.

807

Osiek IV

810

Spóle

820

Grądy

825

Węglewice

828

Węglewice k. cmentarza

830

Jeziorna

835

Galewice

845

 

 

 

 

 

 

Galewice

700

Dąbrówka                  

708

Dąbie

710

Dąbie

715

Kaski

720

Galewice

730

 

 

 

 

 

 

Galewice

730

Osowa

740

Kolonia Osowa

742

Niwiska

745

Galewice

750

 

.Komunikat dotyczący przywozu uczniów w roku szk. 2017/2018 · 24-08-2017 Dokładny rozkład jazdy autobusu szkolnego dla uczniów gimnazjum zostanie zamieszczony 30 sierpnia br. .Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 - część I · 27-06-2017 23 czerwca br. tradycyjnie uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczął Proboszcz miejscowej parafii - Ks. Roman Durczyński wraz z Ks. seniorem Kazimierzem Antczakiem sprawując w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców uroczystą mszę świętą. Po przejściu do gimnazjum odbyła się oczekiwana część artystyczna, przemówienia gości oraz ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i świadectw. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Galewice - p. Marian Wojcieszak.


Podsumowanie osiągnięć i dokonań uczniów w roku szkolnym 2016/2017:

Chcemy dziś podziękować Wam - drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły za trud, zrozumienie i wyrozumiałość. Przyjmijcie od nas w darze prawdziwą wdzięczność. Niech jej wyrazem będą wypowiedziane przez nas słowa.

Nie wierzyłem

Stojąc nad brzegiem rzeki,

Która była szeroka i rwista

Że przejdę ten most

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny

Powiązanej łykiem.

Szedłem lekko jak motyl

I ciężko jak słoń.

Szedłem pewnie jak tancerz

I chwiejnie jak ślepiec.

Nie wierzyłem, że przejdę ten most

Nie wierze , że przeszedłem.

,,Most” L. Staff

 

… „Dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością wspólnie przeżywaną w murach tej szkoły. Za kilka chwil staniemy się absolwentami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach. Nim jednak to się stanie przeżyjmy jeszcze chwile radości i wzruszenia. A może niektórzy uronią kilka łez?...” - tymi słowami uczniowie klas trzecich rozpoczęli uroczystą ceremonię zakończenia minionego roku szkolnego.

Uroczystość uświetnili:

· pan Marian Wojcieszak - wójt gminy Galewice,

· rodzice wyróżnionych uczniów,

· grono pedagogiczne i pracownicy szkoły.

 

Szczególne podziękowania ze strony uczniów, p. dyrektora oraz całego Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły zostały skierowane w stronę nauczycieli, którzy w wyniku reformy oświaty w naszym kraju, opuszczają mury naszego gimnazjum. Są to:

p. Agata Mazurek,

p. Monika Wojtera,

p. Katarzyna Górka,

p. Zbigniew Matuszek.

 

 

I. Nagrodę Wójta otrzymały uczennice klas trzecich, które uzyskały najwyższą średnią ocen w szkole.

Średnią ocen 5,55 w tym roku szkolnym uzyskały: Natalia Mieszała z klasy III a i Aleksandra Domal z klasy III b. Nagrody wręczył wójt Gminy Galewice p. Marian Wojcieszak.

II. Nagrodę Dyrektora otrzymała uczennica klasy trzeciej, która uzyskała najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Jest to uczennica klasy III a Natalia Mieszała. Nagrodę wręczył dyrektor p. Piotr Mazurek.

III. Nagroda Patrona przeznaczona jest dla ucznia, który rozsławił imię naszej szkoły biorąc udział w różnych konkursach.

W tym roku szkolnym nagrodę tę otrzymała uczennica klasy III a Natalia Mieszała. Nagrodę wręczył dyrektor p. Piotr Mazurek.

IV. Nagrody Samorządowca otrzymały uczennice, które angażowały się w pracę na rzecz szkoły: Roksana Trybus uczennica klasy III b i Emilia Hanc uczennica klasy III a.

 

Uczniowie klas trzecich opuszczający mury Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom z klas drugich, a pan Sławomir Zychla - opiekun pocztu sztandarowego podziękował Marcie Mazurek, Cezaremu Nalepie i Natalii Mieszale za dotychczasowe reprezentowanie szkoły. Nagrody książkowe wręczył pan dyrektor Piotr Mazurek.

 

Uczniowie, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągnęli wysokie wyniki i zasłużyli na wyróżnienie oraz rodzice wyróżnieni wręczeniem listów gratulacyjnych:


- klasa I a:

· Zuzanna  Dąbrowska uzyskała średnią ocen 4,71 i otrzymała nagrodę  książkową oraz nagrodę za 100 % frekwencję.

· Hubert Napierała otrzymał nagrodę za 100 % frekwencję.

 

- klasa I b:

· Natalia Winkowska uzyskała średnią ocen 4,86 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

· Kamil Jasyk uzyskał średnią ocen 4,86 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

 

- klasa I c:

· Delfina Kozłowska uzyskała średnią ocen 4,69 i otrzymała nagrodę książkową.

· Dawid Jakubowski uzyskał średnią ocen 4,64 i otrzymał nagrodę książkową.

 

- klasa II a:

· Dajana Dębska uzyskała średnią ocen 5,14 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Dajany - list gratulacyjny.

· Michał Pietrzak uzyskał średnią ocen 5,14 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Michała - list gratulacyjny.

· Katarzyna Karbowska uzyskała średnią ocen 5,07 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Katarzyny - list gratulacyjny.

· Julia Kubiś uzyskała średnią ocen 4,64 i otrzymała nagrodę książkową.

 

- klasa II b:

· Olimpia Rosińska uzyskała średnią ocen 5,07 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Olimpii - list gratulacyjny.

· Weronika Pawlak uzyskała średnią ocen 5,0 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Weroniki - list gratulacyjny.

· Krystian Kucharzak uzyskał średnią ocen 4,78 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. 

· Milena Dębiak otrzymała nagrodę za 100 % frekwencję.

 

- klasa II c:

· Julia Dębiak uzyskała średnią ocen 4,64 i otrzymała nagrodę książkową. 

 

- klasa III a:

· Natalia Mieszała uzyskała średnią ocen 5,55 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.  Rodzice Natalii - list gratulacyjny.

· Marta Mazurek uzyskała średnią ocen 5,33 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Marty - list gratulacyjny.

· Olimpia Brożyna uzyskała średnią ocen 4,72 i otrzymała nagrodę książkową.

· Wiktoria Matuszek uzyskała średnią ocen 4,66 i otrzymała nagrodę książkową. 

· Oliwia Froń uzyskała średnią ocen 4,61 i otrzymała nagrodę książkową. 

 

klasa III b:

· Aleksandra Domal uzyskała średnią ocen 5,55 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Aleksandry - list gratulacyjny.

· Aleksandra Burzała uzyskała średnią ocen 5,33 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Aleksandry - list gratulacyjny.

· Maciej Fras uzyskał średnią ocen 5,22 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Macieja - list gratulacyjny.

· Roksana Trybus uzyskała średnią ocen 5,16 i otrzymła świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Roksany - list gratulacyjny.

· Maciej Standziak uzyskał średnią ocen 4,88 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

· Zuzanna Kluska uzyskała średnią ocen 4,83 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

· Zofia Kania uzyskała średnią ocen 4,78 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. 


- klasa III c:

· Karolina Janiaczyk uzyskała średnią ocen 5,44 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Karoliny - list gratulacyjny.

· Damian Łuszkiewicz uzyskał średnią ocen 5,44 i otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Damiana - list gratulacyjny.

· Żaneta Sowa uzyskała średnią ocen 5,38 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Żanety - list gratulacyjny.

· Katarzyna Okoń uzyskała średnią ocen 5,33 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Rodzice Katarzyny - list gratulacyjny.

· Aleksandra Tomczyk uzyskała średnią ocen 4,88 i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

· Katarzyna Waligóra otrzymała nagrodę za 100 % frekwencję.Nagrody za osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych oraz dodatkowe inicjatywy:

· Natalia Mieszała – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii

· W tym samym konkursie w etapie rejonowym wysoki wynik uzyskała Marta Mazurek.

· Piotr OlszowiakKrystian Olejnik - za pracę w pracowni biologicznej i opiekę nad hodowlą akwariową

· laureaci 2-go i 3-go stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy ,,Archimedes”: Maciej Fras, Cezary Nalepa i Dawid Jakubowski.

· laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Olimpus”: Aleksandra Domal, Karolina Janiaczyk, Damian Łuszkiewicz i Maciej Fras.

· wyróżnienia w Międzynarodowym konkursie ,,Kangur Matematyczny” otrzymali: Aleksandra Domal, Maciej Fras, Cezary Nalepa, Damian Łuszkiewicz, Maciej Standziak, Karolina Janiaczyk, Bartosz Mak i Krystian Kucharzak.

· Maciej Fras - w minionym roku szkolnym został laureatem etapu regionalnego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi. Jak dotąd jest to najwyższe osiągnięcie ucznia naszej szkoły w dziedzinie informatyki.

· Zofia Kania - finalistka konkursu  Kurii Kaliskiej ,,Być chrześcijaninem w XXI wieku – trudności, wyzwania, możliwości …”.

· zespół redakcyjny gazetki ,,Gimnazjak”: Maciej Standziak, Zofia Kania, Weronika Smolis, Kasia Foluszczyk, Marzena Mieszała i Piotr Olszowiak.

· za pracę w pracowni informatycznej: Maciej Fras, Maciej Standziak, Jakub Karsznia i Mateusz Zgadzaj.

· za wysokie osiągnięcia sportowe na etapach rejonowych i wojewódzkich w latach 2014-2017: Aleksandra Aplas, Aleksandra Burzała, Roksana Trybus, Natalia Mieszała, Katarzyna Waligóra, Żaneta Sowa, Karolina Janiaczyk, Daria Cegiełka, Bartosz Lisiak, Adam Grądowy i Piotr Olszowiak

· za prace w aktywie bibliotecznym nagrody otrzymały: Aleksandra Aplas, Aleksandra Domal, Zuzanna Klain i Kamila Mrugała.

· najlepszą czytelniczką w naszym gimnazjum została Roksana Trybys.

· za pracę w samorządzie uczniowskim nagrody otrzymały: Roksana Trybus, Emilia Hanc, Julia Drapiewska i Katarzyna Śniada.

· za akompaniowanie i śpiew w czasie uroczystości szkolnych: Aleksandra Domal, Zofia Kania i Roksana Trybus.

· laureatki XIII Gimnazjalnego Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznychi: Żaneta Sowa, Aleksandra Domal, Karolina Janiaczyk, Katarzyna Okoń.

 

Ślubowanie absolwentów:

„Opuszczając po trzech latach nauki gimnazjum dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w nasze wykształcenie i wychowanie. Pomni wartości, których nauczyliśmy się w tej szkole pragniemy złożyć przyrzeczenie dochowania ich wierności”.

- ŚLUBUJEMY!!!

Życzenia udanych wakacji skierowane przez p. dyrektora do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zakończyły oficjalną część uroczystości.

Czytaj więcej