Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 · 01-09-2018 .Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 · 31-08-2018 W dniu 3 września br. uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 tradycyjnie rozpocznie się Mszą Św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców o godz. 8.00 w parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach. Po Mszy Św. - uroczysty apel w murach gimnazjum.


.RODO - Ochrona danych osobowych · 25-05-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W GALEWICACH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach:

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Mazurek dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 20 (nr tel.: 62 7838293)

adres e-mail: gimgalew@poczta.onet.pl ).

2. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Katarzyna Owczarek, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 7838626, kom. 514 953 731, poprzez email: iod@galewice.pl

3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach może przetwarzać dane osobowe w celu:

· obsługi procesu rekrutacji;

· obsługi procesu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych;

· obsługi spraw pracowniczych;

· realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

· realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                       i edukacyjną funkcję szkoły;

· dostarczania do szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

· udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, danych osobowych, Rodzicowi ucznia  (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,   że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach

.Dyżur nauczycieli · 21-05-2018 INFORMACJA DLA RODZICÓW

28 maja br. (poniedziałek) w godz. 16.00 - 16.30 będzie miał miejsce dyżur nauczycieli. 

Serdecznie zapraszamy!
.Międzywywiadówka klas II - III · 05-04-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 9.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 16-01-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 24.01.2018 r. (środa) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 18-10-2017 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 30.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy..WERNISAŻ II REGIONALNEJ WYSTAWY FOTOGRAFÓW ORAZ FINAŁ KONKURSU MOJE MIEJSCE - MÓJ CZAS · 18-10-2017

W dniu 15.10.2017r. podczas Wernisażu II Regionalnej Wystawy Fotografów w ratuszu ostrzeszowskim, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla młodzieży pt. ,,Moje Miejsce - Mój Czas”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły oraz jeden z absolwentów (Maciej Standziak), który za zdjęcie pt. "Wielkanocny poranek 2016" zdobył III miejsce. Julia Kubiś - uczennica klasy 3a w tej samej kategorii wiekowej zajęła II miejsce, natomiast zdjęcia Olimpii Rosińskiej (kl.3b), Weroniki Pawlak(kl.3b) oraz Michała Pietrzaka (kl.3a) zostały nagrodzone wyróżnieniami.

Podczas samej wystawy mogliśmy podziwiać wiele niesamowitych dzieł, porozmawiać i posłuchać rad od profesjonalnych fotografów i osób pasjonujących się fotografią na co dzień. Otrzymaliśmy również wiele pochwał i gratulacji ze strony jurorów oraz innych uczestników konkursu, za efekty swojej pracy i osiągnięcia. Konkurs okazał się szeroko upubliczniony w lokalnych mediach, zaś Julia Kubiś została poproszona o udzielenie krótkiego wywiadu dotyczącego jej pracy oraz jej przygody z fotografią. Całe wydarzenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Podczas podróży do Ostrzeszowa oraz przy całym wydarzeniu towarzyszył nam p. Rafał Dąbik, który zachęcił nas do wzięcia udziału w konkursie oraz pomagał w wyborze zdjęć.

Byliśmy dumni, że mogliśmy reprezentować naszą szkołę w tak poważnym konkursie, rozsławiając jej imię poza granice województwa łódzkiego. Wróciliśmy do domu pełni motywacji i nowych doświadczeń.

Olimpia Rosińska

 

 

Protokół Jury:

Jury w składzie:

Piotr Chojnacki, Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna - przewodniczący, Mirosława Rzepecka

po obejrzeniu 80 prac 26 autorów postanowiło przyznać:

 

I kategoria — Szkoły podstawowe

I nagroda

Piotrek Kosmala - Taki mały, taki duży, może świętym być — reportaż z Odpustu św. Rocha w Mikstacie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, kl. VI B

II nagroda

Michalina Skorupska - Zestaw Ślady i zestaw Awers-rewers
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. V B

III nagroda

Julia Zaremba - Muszkieterowie
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VII D Wyróżnienia

Wiktoria Kuc - Autostopem w świat
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Nikola Nowak - Uroki lata
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Julia Rybka - Wulkan
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI B

II kategoria - Gimnazja i szkoły średnie

I nagroda

Amelia Dolata - Okno pokoju
LO ZS nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, kl. III B

II nagroda

Julia Kubiś - Przydrożne drzewo
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

III nagroda

Maciej Standziak - Wielkanocny poranek
Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, kl. I Wyróżnienia

Wyróżnienia

Weronika Pawlak - Wróbelek
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Michał Pietrzak - Runo leśne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Olimpia Rosińska - Plaża
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Ostrzeszów, 15.10.2017 r.

Andrzej Rutyna - przewodniczący Jury

.16 października - 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża · 16-10-2017

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.niedziela.pl/artykul/31688/Utrwalanie-dziedzictwa-sw-Jana-Pawla-II
.Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 · 21-09-2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

  • 2 i 3 listopada 2017r.
  • 18,19,20  kwietnia 2018r. - egzamin gimnazjalny
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r.
  • 1 czerwca 2018r.

Wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

.Konkurs z okazji obchodów Roku Władysława Reymonta w Województwie Łódzkim na prezentację multimedialną · 14-09-2017 .Ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018 · 09-09-2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniów będzie ubezpieczać, podobnie jak w roku minionym  Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.


.Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 · 05-09-2017 3. września w poniedziek o godz. 8.00 Mszą Św. celebrowaną przez proboszcza parafii p. w. Najświętszego serca Pana Jezusa w Galewicach Ks. Kanonika Romana Durczyńskiego dzieci, młodzież, nauczyciele i licznie przybyli rodzice rozpoczęli nadchodzący rok szkolny.

Po Mszy Św. młodzież udała się na uroczysty apel. W murach gimnazjum serdecznie powitał wszystkich zebranych pan dyrektor mgr Piotr Mazurek, życzył wszystkim owocnej pracy i wyjątkowych osiągnięć w nadchodzącym roku szkolnym.


Na zakończenie wychowawcy wraz z młodzieżą udali się do klas, by szczegółowo omówić organizację rozpoczętego nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej
.Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018 · 31-08-2017 .ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH · 30-08-2017

Miejscowość

Godz. odjazdu

Galewice

645

Kużaj

648

Głaz

650

Foluszczyki

700

Zataje

710

Biadaszki

715

Brzózki

720

Ostrówek

725

Rybka

735

Przybyłów

738

Ostrówek

740

Galewice

750

 

 

 

 

 

 

Galewice

750

Kolonia Osiek

755

Osiek II

800

Osiek III

802

Osiek Ośr. Zdr.

807

Osiek IV

810

Spóle

820

Grądy

825

Węglewice

828

Węglewice k. cmentarza

830

Jeziorna

835

Galewice

845

 

 

 

 

 

 

Galewice

700

Dąbrówka                  

708

Dąbie

710

Dąbie

715

Kaski

720

Galewice

730

 

 

 

 

 

 

Galewice

730

Osowa

740

Kolonia Osowa

742

Niwiska

745

Galewice

750