Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.W roku NIEPODLEGŁEJ świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości · 10-11-2018

W przeddzień obchodów święta 11 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły świętowali 100. rocznicę oddzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego. Szczególny nastrój Święta Narodowego młodzież podkreśliła w wierszach i pieśniach oraz konkursie historycznym o losach NIEPODLEGŁEJ. Konkurs przygotował i prowadził p. Rafał Stolarek. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzelili reprezentanci klasy III a, a drużyna klasy III b zajęła drugie miejsce.Czytaj więcej
.Wywiadówka klas III · 16-10-2018
Zmiana terminu spotkania!!!

Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 14 XI 2018 r. (środa) o godz. 16.00.

Zapraszamy.


.Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018 / 2019 · 29-09-2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w r. szk. 2018 / 2019

  • 2  listopada 2018r.
  • 2 stycznia 2019r.
  • 10,11,12  kwietnia 2019r. - egzamin gimnazjalny
  • 29, 30 kwietnia 2019r.
  • 2 maja 2019r.

Wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2018/2019 z dnia 10 września 2018r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

.Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 · 01-09-2018 .Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 · 31-08-2018 W dniu 3 września br. uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 tradycyjnie rozpocznie się Mszą Św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców o godz. 8.00 w parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach. Po Mszy Św. - uroczysty apel w murach gimnazjum.


.RODO - Ochrona danych osobowych · 25-05-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W GALEWICACH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach:

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Mazurek dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 20 (nr tel.: 62 7838293)

adres e-mail: gimgalew@poczta.onet.pl ).

2. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Katarzyna Owczarek, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 7838626, kom. 514 953 731, poprzez email: iod@galewice.pl

3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach może przetwarzać dane osobowe w celu:

· obsługi procesu rekrutacji;

· obsługi procesu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych;

· obsługi spraw pracowniczych;

· realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

· realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                       i edukacyjną funkcję szkoły;

· dostarczania do szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

· udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, danych osobowych, Rodzicowi ucznia  (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,   że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach

.Dyżur nauczycieli · 21-05-2018 INFORMACJA DLA RODZICÓW

28 maja br. (poniedziałek) w godz. 16.00 - 16.30 będzie miał miejsce dyżur nauczycieli. 

Serdecznie zapraszamy!
.Międzywywiadówka klas II - III · 05-04-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 9.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 16-01-2018 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 24.01.2018 r. (środa) o godz. 16.00.

Zapraszamy.
.Wywiadówka klas II - III · 18-10-2017 Najbliższa wywiadówka dla rodziców - 30.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zapraszamy..WERNISAŻ II REGIONALNEJ WYSTAWY FOTOGRAFÓW ORAZ FINAŁ KONKURSU MOJE MIEJSCE - MÓJ CZAS · 18-10-2017

W dniu 15.10.2017r. podczas Wernisażu II Regionalnej Wystawy Fotografów w ratuszu ostrzeszowskim, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla młodzieży pt. ,,Moje Miejsce - Mój Czas”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły oraz jeden z absolwentów (Maciej Standziak), który za zdjęcie pt. "Wielkanocny poranek 2016" zdobył III miejsce. Julia Kubiś - uczennica klasy 3a w tej samej kategorii wiekowej zajęła II miejsce, natomiast zdjęcia Olimpii Rosińskiej (kl.3b), Weroniki Pawlak(kl.3b) oraz Michała Pietrzaka (kl.3a) zostały nagrodzone wyróżnieniami.

Podczas samej wystawy mogliśmy podziwiać wiele niesamowitych dzieł, porozmawiać i posłuchać rad od profesjonalnych fotografów i osób pasjonujących się fotografią na co dzień. Otrzymaliśmy również wiele pochwał i gratulacji ze strony jurorów oraz innych uczestników konkursu, za efekty swojej pracy i osiągnięcia. Konkurs okazał się szeroko upubliczniony w lokalnych mediach, zaś Julia Kubiś została poproszona o udzielenie krótkiego wywiadu dotyczącego jej pracy oraz jej przygody z fotografią. Całe wydarzenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Podczas podróży do Ostrzeszowa oraz przy całym wydarzeniu towarzyszył nam p. Rafał Dąbik, który zachęcił nas do wzięcia udziału w konkursie oraz pomagał w wyborze zdjęć.

Byliśmy dumni, że mogliśmy reprezentować naszą szkołę w tak poważnym konkursie, rozsławiając jej imię poza granice województwa łódzkiego. Wróciliśmy do domu pełni motywacji i nowych doświadczeń.

Olimpia Rosińska

 

 

Protokół Jury:

Jury w składzie:

Piotr Chojnacki, Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna - przewodniczący, Mirosława Rzepecka

po obejrzeniu 80 prac 26 autorów postanowiło przyznać:

 

I kategoria — Szkoły podstawowe

I nagroda

Piotrek Kosmala - Taki mały, taki duży, może świętym być — reportaż z Odpustu św. Rocha w Mikstacie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, kl. VI B

II nagroda

Michalina Skorupska - Zestaw Ślady i zestaw Awers-rewers
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. V B

III nagroda

Julia Zaremba - Muszkieterowie
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VII D Wyróżnienia

Wiktoria Kuc - Autostopem w świat
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Nikola Nowak - Uroki lata
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI A

Julia Rybka - Wulkan
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną, kl. VI B

II kategoria - Gimnazja i szkoły średnie

I nagroda

Amelia Dolata - Okno pokoju
LO ZS nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, kl. III B

II nagroda

Julia Kubiś - Przydrożne drzewo
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

III nagroda

Maciej Standziak - Wielkanocny poranek
Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, kl. I Wyróżnienia

Wyróżnienia

Weronika Pawlak - Wróbelek
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Michał Pietrzak - Runo leśne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Olimpia Rosińska - Plaża
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, kl. III

Ostrzeszów, 15.10.2017 r.

Andrzej Rutyna - przewodniczący Jury

.16 października - 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża · 16-10-2017

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.niedziela.pl/artykul/31688/Utrwalanie-dziedzictwa-sw-Jana-Pawla-II
.Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 · 21-09-2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

  • 2 i 3 listopada 2017r.
  • 18,19,20  kwietnia 2018r. - egzamin gimnazjalny
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r.
  • 1 czerwca 2018r.

Wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

.Konkurs z okazji obchodów Roku Władysława Reymonta w Województwie Łódzkim na prezentację multimedialną · 14-09-2017 .Ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018 · 09-09-2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniów będzie ubezpieczać, podobnie jak w roku minionym  Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA.