Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Absolwenci Gimnazum im. Pawła II w Galewicach

W roku szkolnym 2013/14 absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, jako dalszą drogę kształcenia wybierali przede wszystkim szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu wieruszowskiego:

- 37% absolwentów rozpoczęło naukę w LO im. M. Kopernika w Wieruszowie

- 61 % wybrało ZSP im. S. Staszica w Wieruszowie

- 1 uczeń udał się do ZSP CKU w Przygodzicach

- 1 uczennica kształci się w ZSP nr 2 w Kępnie

Znaczny odsetek uczniów, tj. 65%, udał się do szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania matury, z czego niemal połowa (31% ogółu absolwentów) do techników gwarantujących zarazem zdobycie średniego wykształcenia zawodowego. 

Absolwenci rozpoczynający kształcenie w liceum ogólnokształcącym decydowali się najczęściej na profil biologiczno-chemiczny (11%), matematyczno-fizyczny lub artystyczny (po 8% każdy), rzadziej wybierali profile: sportowo-turystyczny (6%), europejski (2%) czy inżynierski (1%). Jeden uczeń wybrał klasę mundurową o profilu zarządzanie kryzysowe.

Wybierający edukację w technikum najczęściej decydowali się na zawód technik informatyk lub technik mechatronik (po 8% ogółu absolwentów), nieco rzadziej – technik mechanik (6%), mniejszym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: technik hotelarstwa i technik handlowiec (po 8%) oraz technik spedytor, technik budownictwa, technik logistyk (po 1%).

W zasadniczej szkole zawodowej największą popularnością wśród naszych absolwentów cieszył się zawód: tapicer, wybrało go aż 15% uczniów, co można tłumaczyć świadomością zapotrzebowania istniejącego na lokalnym rynku pracy. Pozostałe zawody, w których kształcą się byli uczniowie naszej szkoły to: mechanik (4%), elektryk (3%), ślusarz (3%), a także fotograf, hydraulik, sprzedawca, fryzjer, kucharz małej gastronomii (po 1%).  Absolwenci szkoły:

Rok szkolny 2001/2002
Rok szkolny 2002/2003
Rok szkolny 2003/2004
Rok szkolny 2004/2005
Rok szkolny 2005/2006
Rok szkolny 2006/2007
Rok szkolny 2007/2008
Rok szkolny 2008/2009