Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Biblioteka
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Biblioteka szkolna wzbogacona o moduł multimedialny w naszym gimnazjum powstała z inicjatywy dyrektora szkoły pana Piotra Mazurka, który pozyskał sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne w ramach projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej”. 
Deklaracja przystąpienia szkoły do projektu Internetowe Centra Innowacji Multimedialnych w Bibliotekach szkolnych i Pedagogicznych została przesłana w 2007 r.  
Sprzęt przywieziono 13 grudnia 2007 roku. Przedsięwzięcie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z warunkami przystąpienia do projektu, każda szkoła musi posiadać opiekuna szkolnego centrum informacji multimedialnej. Po odbyciu specjalnego kursu pt. „Opiekun Centrum Multimedialnego”,  opiekę w naszej pracowni multimedialnej sprawuje pani Monika Wojtera. 


Biblioteka szkolna przekształcona w dobrze zorganizowane i odpowiednio wykorzystywane szkolne centrum informacji daje uczniom szansę zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie informacji. Uczeń musi umieć wyszukiwać, selekcjonować, oceniać, przetwarzać informacje – od tego w dużym stopniu zależy jego powodzenie w dorosłym życiu. Nauczyciele naszego gimnazjum dbając o to, aby ich uczniowie konkurowali z rówieśnikami w Europie i na świecie, przygotowują młodzież do życia w świecie informacji.

Zajęcia lekcyjne z technologii informacyjnej to za mało, aby wykształcić potrzebne umiejętności w tym zakresie. Muszą one być ćwiczone na zajęciach z innych przedmiotów, podczas różnego rodzaju interdyscyplinarnych prac zespołowych, w codziennym przygotowaniu się do zajęć.


Szkolne centra informacji stwarzają wielką szansę cywilizacyjną!!! Uczniowie nawet z małych miejscowości, oddalonych od centrów kulturowych i administracyjnych, mogą korzystać z tych samych zasobów i narzędzi edukacyjnych, jakie mają do dyspozycji dzieci w dużych ośrodkach .


Drodzy Gimnazjaliści!  Wykorzystujmy te możliwości! I pamiętajmy, że błędny jest pogląd, iż uczeń sprawnie radzący sobie z grami  komputerowymi, jest już przygotowany do wykorzystywania nowych technologii do nauki, pracy i rozwoju własnych zainteresowań.


Szkolne Centrum Informacji to ważne miejsce zarówno w czasie przerw, jak i zajęć lekcyjnych.

Szkolne Centrum Informacji jest miejscem:
·        korzystania z tradycyjnych zasobów bibliotecznych;
·        poszukiwania informacji i korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
·        pracy indywidualnej i grupowej użytkowników centrum (uczniów, nauczycieli) nad przygotowaniem własnych opracowań oraz materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi szkoły (np. prace domowe, referaty, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne, scenariusze przedstawień itp.);
·        zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań i pasji uczniów (m.in. przygotowanie do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych).

Serdecznie zapraszamy!!!


Niecodzienni goście w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
11 stycznia 2008 r. w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Remigiuszem Spólnym i aktorem Robertem Gonerą. 

Inicjatorami imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Weglewic „Biała Góra” oraz nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły - pani Monika Wojtera oraz pani Mariola Matuszek. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy szkół podstawowych, radni gminy, przedstawiciele GZEAS, Rada Rodziców, nauczyciele bibliotekarze oraz najlepsi czytelnicy z terenu gminy Galewice.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z życiem i twórczością znakomitych gości oraz zakupu najnowszej powieści Remigiusza Spólnego pt. „Zmartwychwstały”. Ogromną radość gimnazjalistom oraz zaproszonym gościom sprawiły wspólne zdjęcia, autografy i dedykacje z tak wybitnymi artystami. Młodzież gimnazjalna spragniona autorytetów i wzorów do naśladowania była usatysfakcjonowana.
Aktyw biblioteczny