Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Misja szkoły

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach to placówka dydaktyczno-wychowawcza dbająca o wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z jego mozliwościami i osobistym potencjałem w relacji z rodzicami i środowiskiem.

Realizacja powyższego założenia możliwa jest dzięki:

  • zapewnieniu przez szkołę profesjonalnej obsługi edukacyjnej, przygotowującej ucznia do dalszych etapów kształcenia i osiągania sukcesów,

  • działalności wychowawczej zmieniającej w ukształtowaniu przyszłego obywatela świata szanującego tradycję narodową i regionalną,

  • trosce o zdrowy styl życia wychowanków,

  • nieustanne ulepszanie warunków nauki i pracy zgodnie z duchem rozwoju społecznego i postępu technicznego,

  • budowanie sprawnego systemu współpracy pomiędzy szkołą a podmiotami z nią związanymi.

 

W codziennym trudzie nauki i pracy uczniom i gronu pedagogicznemu naszego gimnazjum przyświecają słowa patrona papieża – Polaka Jana Pawła II:

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”