Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Patron
Strona w trakcie uzupełniania treści!

Wybór patrona szkoły
O patronie
Dzień papieski
Nadanie imienia szkole
Tablica pamiątkowaWybór patrona szkoły
30 maja 2005 roku miała miejsce pierwsza prezentacja kandydatów na patrona Gimnazjum w Galewicach . Kandydatami są: Papież Jan Paweł II , Adam Mickiewicz , Tadeusz Kościuszko , Juliusz Słowacki i Aleksander Fredro.
Uczniowie przedstawili życiorysy, a także zaprezentowali fragmenty znanych utworów literackich i dorobek twórczy postaci. Prezentacja miała miejsce dla Rodziców w ramach comiesięcznych spotkań z nauczycielami i wychowawcami.
Kolejny pokaz odbędzie się dla uczniów 1 VI 2005 roku. Wszyscy razem dokonamy wyboru patrona w tajnym głosowaniu.


W ramach wywiadówki odbył się Koncert piosenek z okazji minionego "Dnia Mamy". Szkolni wykonawcy z klas III a i II d uświetnili swoim występem spotkanie i pokazali jak można docenić trud matek.O patronie

Jan Paweł II
Wielkość papieża wynika z posłannictwa, które Chrystus powierzył Piotrowi i jego następcom. Każdy papież wyróżnia się własnymi przymiotami.

Jan Paweł II pojawił się na scenie międzynarodowej, jako największa osobowość pośród wielkich tego świata. Górował autorytetem moralnym-świadectwem składanym przez 26 lat pontyfikatu, zdolnością trafiania do serca każdego człowieka na wszystkich kontynentach.
Podziwiamy Jego dar wzbudzania entuzjazmu w sercach młodzieży na całym świecie, choć wymagania, jakie stawiał, są bardzo wysokie. Podczas wszystkich swoich podróży zabiegał o to, aby być blisko Ludu Bożego. Spotykał się z ludźmi na wielkich zgromadzeniach, ale również zaglądał do ubogich domów, spotykał się z chorymi, pokrzywdzonymi. Jego podróże gromadziły miliony wiernych pełnych entuzjazmu.
Ojciec Święty o swoich podróżach po świecie mówił: "Pan Jezus powiedział < Idźcie i nauczajcie cały świat > i dlatego wciąż jeżdżę po całym świecie". Papież prosił o pokój i jedność wszystkich Chrześcijan, nawet Żydów, wyznawców Islamu czy Buddyzmu. Całą ludzkość polecał opiece Bogu i Matce Najświętszej w gorliwej modlitwie. Miłość głosił nie tylko słowem, ale i czynem. Bardzo kochał dzieci. Wielką radość sprawiały Mu ich małe duszyczki :Dzieci, jakże jesteście piękne. Pomagajcie sobie, bez względu na kolor skóry i status społeczny". Uderza nas również duża znajomość języków. Papież potrafił zwracać się do każdego narodu i mówić ludziom, o sprawach, które były dla nich w danym momencie najpilniejsze. Znał 12 języków obcych a swobodnie posługiwał się siedmioma. Był pierwszym w historii papieżem, który pełniąc tak ważną funkcję, miał wobec siebie duży dystans, często się śmiał i lubił żartować.

Jan Paweł II jest wzorem dla wszystkich ludzi, a przede wszystkim dla młodzieży.
Nie zmarnujmy tego, co Ojciec Święty nam ofiarował.Dzień papieski – 17 października 2005 roku.

Szkolny turniej wiedzy o Karolu Wojtyle – Papieżu Janie Pawle II
= Jeden z dwunastu=
W turnieju brali udział przedstawiciele wszystkich klas wybrani przez społeczność klasową.
Klasy I „a” , II „a” , III „a” przygotowały na tablicach styropianowych informacje o Karolu Wojtyle.


Wyniki:
I miejsce – Magdalena Panek z klasy I „d”
Wyróżnienia : Monika Łuszkiewicz – klasa III „d”
Katarzyna Domańska - klasa III „c”
Justyna Janiaczyk - klasa III „b”
Agnieszka Kucharzak - klasa III „a”

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia nadania Gimnazjum w Galewicach imienia Jana Pawła II
-


Tablica pamiątkowa