Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Region      Na północy powiatu wieruszowskiego około 12 km od Wieruszowa leży pięknie zalesiona wioska – Galewice. Nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli Wieruszów Galewskich (pierwsza wzmianka w dokumentach historycznych pochodzi z roku 1458) .

      W XIX wieku Galewice stanowiły drugi co do ważności  i wielkości ośrodek przy trakcie średniowiecznym: Ostrzeszów - Wieluń. Była wsią szlachecką, średnio zaludnioną  z folwarkiem. W czasie II wojny światowej w okolicach wsi hitlerowcy stworzyli polski rezerwat, gdzie przesiedlali polską ludność . Istniał tu również żydowski obóz pracy. Gmina Galewice jest drugą co do wielkości gminą powiatu wieruszowskiego . Obecnie na obszarze 13 570 ha zamieszkuje 6335 osób a strukturę terytorialną gminy stanowią 22 wsie sołeckie . 

      Cała gmina ma charakter typowo rolniczy ( grunty orne to 5 283 ha ) jednak na terenie  gminy znajduje się wiele zakładów przemysłowych .       

      Wartość krajobrazu i regionalnej architektury daje szansę poznawczą dla kultury oraz możliwości rozwijania krajoznawczej formy turystyki i wypoczynku .

      Poza szkołami podstawowymi : w Biadaszkach, Galewicach , Ostrówku, Osieku , Niwiskach i Węglewicach na terenie gminy jest szkoła ponadpodstawowa - Gimnazjum w Galewicach.