Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Historia szkoły
Uchwałą nr IV / 27 / 99 RADY GMINY w Galewicach z dnia 15 marca 1999 roku na podstawie art. 5 ust.2 pkt.1 art.58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz.329 nr 106 poz.496 z 1997 r. nr 28 poz.153 nr 141 poz. 943 z 1998 r. nr 117 poz.759 nr 162 poz. 1126) oraz art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z póżn. zm.) utworzono naszą szkołę.

Z dniem 1 września 1999 r. na siedzibę Gimnazjum w Galewicach przeznaczono budynek przy ul. M. Konopnickiej 22 i oddziałami w Osieku, Ostrówku i Węglewicach.
Z końcem kwietnia Zarząd Gminy w Galewicach postanowił powierzyć misję tworzenia placówki i funkcję dyrektora mgr Piotrowi Mazurkowi, nauczycielowi ze stażem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

1 IX 1999 r. o godz. 11.30 na dolnym holu Szkoły Podstawowej w Galewicach wójt gminy mgr Andrzej Okoń przekazał dyrektorowi gimnazjum Akt Założycielski.

W 2005 roku dyrektor i nauczyciele postanowili wszcząć postępowanie w sprawie nadania naszemu gimnazjum imienia. Pierwsza prezentacja kandydatów na patrona odbyła się 30 maja 2005 roku. Spośród licznych nazwisk wybrano jedno, ale jak wymowne i ważne. Patronem Gimnazjum w Galewicach został Jan Paweł II.

Z początkiem roku szkolnego 2005/2006 oddano do użytku nową część budynku gimnazjum.


15 października 2006 r. o godzinie 16:00 odbyło się przedsięwzięcie poprzedzające uroczyste nadanie imienia szkole. Była to wystawa pamiątek związanych z Janem Pawłem II, przygotowana przez pana Antoniego Filipowicza, udostępniona mieszkańcom Gminy Galewice. W trakcie oglądania można było skosztować kremówek, napić się kawy oraz obejrzeć inscenizację słowno-muzyczną o życiu Papieża.Uroczyste nadanie szkole imienia miało miejsce 16 października 2006 roku.

O godzinie 9.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach odbyła się msza święta celebrowana przez J. E. biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę. Na mszy świętej został poświęcony i przekazany sztandar szkoły. Później nastąpił przemarsz do gimnazjum i część oficjalna uroczystości.

W środę 9 kwietnia 2008 r.  w ramach wizytacji duszpasterskiej w parafii w Galewicach, odbyło się spotkanie ks. Biskupa Stanisława Napierały – Ordynariusza Diecezji Kaliskiej z młodzieżą i nauczycielami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach.
Ks. Biskup przybył do gimnazjum o godz. 11.00, został serdecznie powitany przez dyrektora Piotra Mazurka oraz Samorząd Uczniowski. Równie ciepło przywitał młodzież. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną poświęconą Patronowi Gimnazjum – Janowi Pawłowi II.
Drugim punktem wizyty ks. Biskupa w szkole było spotkanie z nauczycielami. Przebiegło ono w bardzo miłej i serdecznej atmosferze


2 X 2008r. poczet sztandarowy wraz z opiekunami w osobach p. Sławomira Zychli i p. Rafała Dąbika wziął udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na wałach Jasnogórskich.
Od tej chwili jesteśmy dołączyliśmy do ponad 1800 placówek noszących imię Jana Pawła II.
18 III 2009 r. po raz pierwszy w historii szkoły, w ramach tzw. „Otwartych drzwi” 18 marca 2009 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach zagościli, uczniowie szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Od czwartku, 12 marca 2009 r., decyzją Rady Pedagogicznej używamy znak naszej szkoły - logo. Pomysłodawcą i wykonawcą grafiki jest p. Sławomir Zychla.